Η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα

Με τη Συνθήκη των Σεβρών (10 Aυγ. 1920) τέθηκαν οι βάσεις για την Ελλάδα των δύο ηπείρων [Ευρώπη-Ασία] και των πέντε θαλασσών [Αιγαίο-Ιόνιο-Μεσόγειος-Εύξεινος πόντος (Μαύρη θάλασσα)-Προποντίδα].

Με την ίδια συνθήκη η Ιταλία συμφωνούσε να παραδώσει στην Ελλάδα τα Δωδεκάνησα πλην της Ρόδου.

Η συνθήκη όμως παρέμενε εύθραυστη, καθώς καθυστερούσε η επιβολή των όρων της ειρήνης στην Τουρκία, λόγω συγκρουομένων συμφερόντων και επιδιώξεων των συμμάχων. Καμία χώρα δεν την επικύρωσε ποτέ, ενώ η Ιταλία δύο φορές υπαναχώρησε και δεν παρέδωσε στην Ελλάδα τα Δωδεκάνησα.

Οι συμμαχικές δυνάμεις πριν από το δημοψήφισμα διακοινώνουν στην ελληνική κυβέρνηση πως η επιχειρούμενη επαναφορά του Κωνσταντίνου θα θεωρηθεί "εχθρική".

Οι αντιδράσεις των συμμαχικών δυνάμεων μετά το δημοψήφισμα:

Μετά από το νόθο δημοψήφισμα και με αφορμή και πρόσχημα αυτό, Γάλλοι και Ιταλοί αποδεσμεύονται από τη Συνθήκη των Σεβρών και προσεγγίζουν την Κεμαλική Τουρκία.

Η ελληνική κυβέρνηση της εποχής (Δημητρίου Ράλλη) απομακρύνει από την ηγεσία του στρατού σημαντικούς αξιωματικούς. Στη Μ. Ασία ενίσχυσε τις στρατιωτικές δυνάμεις, από 90.000 σε 220.000 άνδρες, ενώ ως αντιπολίτευση ο Δημ. Ράλλης είχε απαιτήσει αποστράτευση.

Ο μικρασιατικός ελληνισμός

Ο μικρασιατικός πόλεμος


Η ΣΜΥΡΝΗ

επιστροφή: Μαθήματα Ιστορίας


Χαλούλος Παναγιώτης

Αύγουστος, 2007