Εν όψει του πολέμου στο Ιράκ, οι Μαθητικές Κοινότητες απέστειλαν προς τον Πρωθυπουργό την ακόλουθη επιστολή:

και έλαβαν την ακόλουθη απάντηση: