10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

Ετεοκλέους 33

oμάδα "Αγωγής υγείας" ( 2003-4 )

Από τη Μικρά Ασία στην Πάτρα

Προγράμματα 2013-14

 

ιστοσελίδες εκπαιδευτικών του σχολείου

Εργασίες μαθητών

Η Βιβλιοθήκη

Σχολικό έτος 2014-2015

Βιωματικές Δράσεις Μουσικής Β2-Β3“Ταξίδι στη χώρα της ορχήστρας” Καθηγήτρια: Λαμπροπούλου Ελένη

Εικαστικά-Καθηγητής : Πασχάλης Θεόδωρος