Το σχολικό έτος 2013 2014 υλοποιήθηκε στο σχολείο μας  το πολιτιστικό πρόγραμμα :

καλλιΤΕΧΝΗματα του ανθρώπου και της φύσης: ανακαλύπτουμε μνημεία της πολιτιστικής  μας κληρονομιάς, της αναγεννησιακής τέχνης και της ελληνικής  φύσης.

Το ενδιαφέρον μας επικεντρώθηκε στο φυσικό  και κοινωνικό περιβάλλον. Έτσι, χωρισμένοι σε υποομάδες ασχοληθήκαμε με τα εξής θέματα:

         Γνωρίσαμε  ένα σημαντικό μνημείο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, προστατευόμενο από την Unesco, το ναό του Επικούρειου Απόλλωνα.  

Παρουσίαση για τον Επικούρειο Απόλλωνα

         Ήρθαμε σε μια πρώτη επαφή με  την τέχνη της  ζωγραφικής, μελετήσαμε  βασικά στοιχεία της ζωής και του έργου του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου και ανακαλύψαμε πώς το '' περιβάλλον '' μπορεί  να επηρεάσει σημαντικά έναν καλλιτέχνη.  

Παρουσίαση για τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο

        Γνωρίσαμε έναν προστατευόμενο βιότοπο του νομού, το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου -  Στροφυλιάς,  μάθαμε για τη χλωρίδα και την πανίδα του, τους κινδύνους που αντιμετωπίζει από τον άνθρωπο  και τους τρόπους αειφορικής διαχείρισής του.  

Παρουσίαση για τον Υγρότοπο Κοτυχίου -  Στροφυλιάς