10ο Γυμνάσιο Πατρών

 

η Πάτρα την εποχή της τουρκοκρατίας